Pozytywnie o dyscyplinie

Zapewne słyszeliście o książce „Pozytywna dyscyplina” Jane Nelsen. Dziś kilka słów o tej publikacji.

Autorka to terapeutka małżeństw i rodzin. Mieszka w Kalifornii. Jest matką siedmiorga dzieci i babcią osiemnaściorga wnucząt. Robi wrażenie? 🙂

Jane Nelsen jest autorką i współautorką wielu książek z zakresu psychologicznego rozwoju dziecka i znanym ekspertem w tej dziedzinie.

W swojej książce „Pozytywna dyscyplina” pokazuje czytelnikom, jak dogadać się z dzieckiem. W jaki sposób stworzyć warunki do współpracy. Pokazuje, że ustalanie granic i umów pomiędzy rodzicami i dzieckiem, a później ich egzekwowanie, wcale nie jest takie straszne.

„Moje dzieci zawsze były dla mnie źródłem inspiracji, pomysłów i miłości.”                 [J.Nelsen, Pozytywna dyscyplina]

Oprócz gotowych rad i rozwiązań dla rodziców, autorka nie pomija kwestii odpowiedzialności rodziców za wiele problemów wychowawczych. Uważam, że jest to niezwykle ważne zagadnienie, warte refleksji i zgłębienia przez nas, rodziców.

Publikacja ta zyskała wiele dobrych recenzji. Pozytywna dyscyplina jest uważana za metodę wychowawczą, która opiera się na wzajemnej miłości i szacunku, a jej rdzeniem jest skuteczna komunikacja.

Dodaj komentarz