Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem #2

Temat: Różni ludzie – różne charaktery. Zajęcia terapeutyczne z „Zemstą” w tle.

Cel główny: 

– wspieranie rozwoju społecznego oraz zdobywanie umiejętności na miarę swoich możliwości

Cele szczegółowy:

– uczeń widzi różnicę pomiędzy swoim odczuciami i potrzebami, a odczuciami i potrzebami innych (nauczyciela)

– uczeń rozumie, ze jest odrębną osobą

Przebieg zajęć:

  1. Zajęcia wstępne:

– kreślenie w powietrzu kształtów geometrycznych (prawa, lewa ręka , obie razem, z przekroczeniem linii środka)

– dotykowy głuchy telefon (kreślenie kształtów na plecach drugiej osoby, zgadywanie na podstawie dotyku)

  1. Nauczyciel prosi ucznia o zastanowienie i uzupełnienie kolorowych kart:

– moje ulubione potrawy

-moje ulubione filmy

-moja ulubiona muzyka

– mój ulubiony kolor

-moja ulubiona książka

-mój ulubiony program telewizyjny

Nauczyciel także wypełnia takie kartki, zgodnie z własnym zdaniem.

Przyklejenie kartek w widocznym miejscu i zestawienie ze sobą.

Podkreślenie różnic  pomiędzy zdaniem ucznia i nauczyciela.

  1. Nauczyciel puszcza fragment „Zemsty” A. Fredry w reż. A. Wajdy:

Dokładanie cech charakteru do postaci:

Postacie: Cześnik, Rejent, Klara, Papkin, Wacław, Podstolina

Cechy: gwałtowny, gadatliwy, przebiegły, miła, miły, szczery, prawdomówna, dba o swój honor, niecierpliwy, kłótliwy, tchórzliwy, kochliwa, uprzejma, zapalczywy

Nauczyciel zwraca uwagę ucznia, jak różnie, bohaterowie „Zemsty”, odbierali tę samą sytuację.

  1. Zajęcia końcowe:

– Ewaluacja: uczeń przedstawia graficznie swoje odczucia po zajęciach, nauczyciel także

– słuchanie muzyki tybetańskiej – relaksacja

Dodaj komentarz