Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z autyzmem #1

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

  1. Przywitanie ucznia, zadanie pytania: Jak się dziś czujesz?

Uczeń przykleja kartkę z imieniem w odpowiednim miejscu – zgodnie z odczuciem. (tablica z minkami: wesołą, smutną, złą,obojętną)

  1. Rozruszanie:

– ciała: zabawa z dużą piłką rehabilitacyjną, (turlanie, odbijanie, rozciąganie poprzez bujanie się)

-umysłu: składanie koca (we współpracy z nauczycielem), gra w skojarzenia (lub w wersji łatwiejszej – podawanie rzeczy, które zazwyczaj są w wymienionym przez nauczyciela kolorze)

  1. Schemat „Wulkan złości”

Uczeń przykleja karteczki w odpowiednim miejscu schematu.

spokój rozdrażnienie zdenerwowanie
gniew bardzo silny gniew wybuch gniewu

Na schemacie widnieje wybuchający wulkan.

Krótkie wyjaśnienie nauczyciela.

  1. Co nas złości?

Zabawa  TAK/NIE.

Nauczyciel wymienia sytuacje z życia wzięte, a uczeń podnosi zieloną kartkę (tak, złości mnie) lub czerwoną (nie, nie złości mnie).

  1. Kto ma prawo się złościć?

Uczeń odnajduje osoby złoszczące się na kartach ze zdjęciami. (lub w kolorowym czasopiśmie)

  1. Jak rozładować złość?

Wyjaśnienie definicji „rozładować złość” – rozsypanka wyrazowa. (rozładować złość – zrobić coś, abym nie czuł już złości)

Odkrywanie sposobów rozładowania złości – elementy wymiany doświadczeń, rozmowa.

Tworzenie na podstawie spostrzeżeń mapy myśli.

  1. Relaksacja:

Ćwiczenie uważności (mindfulness) – nagranie CD. („Spokój i ważność żabki”)

  1. Ewaluacja:

Pytanie : Jak się czujesz po zajęciach?

Uczeń przykleja kartkę z imieniem w odpowiednim miejscu – zgodnie z odczuciem.

Dodaj komentarz